Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Чукв’янська громада» (код ЄДРПОУ: 04370350) був реорганізований і увійшов до складу Ралівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
Чукв’янська громада

припинила діяльність, увійшла до складу Ралівської громади

Звіт про виконання місцевого бюджету Чукв'янської ОТГ за 2017 рік

 

УКРАЇНА

ЧУКВ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Самбірська, 158, с.Чуква, 81480, тел. (03236) 40-537,

e-mail: chukvarada@ukr.net Код ЄДРПОУ 04370350

 

        Звіт про виконання місцевого бюджету

Чукв'янської ОТГ за 2017 рік

 

І. Загальна характеристика виконання бюджету.

 

                 До складу місцевого бюджету району входить 1 бюджет сільської ради.

За січень - грудень 2017 року до загального фонду сільського бюджету надійшло 18987,1 тис. грн доходів, з них власних – 3324,4 тис. грн або 135,88 відсотка до затвердженого річного розпису без врахуванням змін.  Міжбюджетних трансфертів надійшло в сумі 15639,4 тис. грн.

За 2017 рік з місцевого бюджету проведено видатків на загальну суму 20241,6 тис. грн, що становить 97,5 відсотка до уточненого плану на рік (20751,9 тис. грн), в тому числі по загальному фонду 15356,0 тис. грн, по спеціальному фонду – 4876,1 тис. грн.

 

ІІ. Показники економічного розвитку регіону

 

Впродовж 2017 року розвиток сіл громади  був спрямований на забезпечення роботи діючих підприємств, наповнення сільського бюджету, стабільне функціонування системи освіти, охорони здоров'я, культури та всіх галузей, які забезпечували належний рівень життя мешканців.

Важливим питанням для розвитку реального сектору економіки сіл громади є стабілізація роботи промислового комплексу, який представлений ПП «Жасмин - плюс», виробництво сільськогосподарської продукції, яким займаються: ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед», ТзОВ «Самбірська птахофабрика».

Сільськогосподарську продукцію виробляє  1(один) інвестор, яким обробляється 1,7 тис. га землі, що становить 0,75 % посівної площі територіальної громади.

IІІ. Доходи

У звітному періоді забезпечено виконання завдання з мобілізації податків  платежів до загального фонду сільського бюджету. При плані в сумі 2421,2 тис. грн фактично надійшло до загального фонду 3290,00 тис. грн податків та платежів, що становить 135,8 відсотка.

 

Основним джерелом наповнення дохідної частини місцевого бюджету у звітному періоді є податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 64,2 відсотка або 2112,6 тис. грн від усіх доходів,  плата за землю та нерухоме майно складає 17,2 відсотків або 566,0  тис. грн,  єдиний податок – 12,0 відсотків або 395,9 тис. грн, питома вага решти податків і зборів становить 5,5 відсотка або 180,4 тис. грн.

Із 10 джерел, які формують загальний фонд сільського бюджету  забезпечено виконання податку на доходи фізичних осіб, акцизного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно,  єдиного податку, екологічного податку,  кошти від продажу  земельних ділянок не сільськогосподарського призначення.

Не надійшло надходжень по бюджету загального фонду  від орендної плати  за користування  цілісними майновими комплексами зокрема: ПАТ «Укрпошта».

Забезпечено виконання основного бюджетоутворюючого податку на доходи фізичних осіб. Питома вага надходжень податку на доходи фізичних осіб у дохідній частині загального фонду бюджету становить 62,4 відсотків. Перевиконання річних завдань стало можливим завдяки понадплановим надходженням податку на доходи фізичних осіб. Загалом у 2017 році його надійшло до бюджету 2112,6 тис. грн, що становить 150,0 відсотка до плану без врахування змін.

Разом з тим є ще резерви збільшення цього податку за рахунок підняття рівня середньомісячної заробітної плати до рівня мінімальної і вище, це вжиття конкретних заходів щодо виплати заробітної плати «у конвертах», зменшення незареєстрованої зайнятості у сфері підприємництва.

 Другим основним джерелом наповнення бюджету є плата за землю. Протягом звітного періоду  до бюджету надійшло 458,8 тис. грн, що становить 103,5 відсотка до уточненого плану на 2017 рік. В структурі цього податку найбільшу питому вагу мають надходження орендної плати з юридичних та фізичних осіб. За звітний період цього джерела надійшло 294,1 тис. грн, що становить 64,1 % у надходженнях плати за землю.

За звітний період до загального фонду  сільського бюджету надійшло 395,9 тис. грн єдиного податку, що становить 105,33 відсотка до плану на 2016 рік.

За звітний період до загального фонду сільського бюджету надійшло 107,2 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку; 58,9 тис. грн акцизного податку та 9,1 тис. грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів .

Екологічного податку надійшло 1,5 тис. грн, при плані на 2017 рік  1,2 тис. грн.

 

ІV. Видатки та заборгованість

 

За 2017 рік з місцевого бюджету проведено видатків на загальну суму 20241,6 тис. грн, що становить 97,5 відсотка до уточненого плану на рік (20751,9 тис. грн), в тому числі по загальному фонду 15356,0 тис. грн, по спеціальному фонду – 4876,1 тис. грн.

Впродовж 2017 року на виплату заробітної плати з нарахуваннями з сільського бюджету  спрямовано 11816,6 тис. грн, що становить 57,4 відсотка до загального обсягу проведених видатків, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 275,9 тис. грн, медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 20,00 тис. грн, продуктів харчування – 346,2 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 421,00 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1063,5 тис. грн, дослідження, розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 110,8 тис. грн, поточні трансферти – 1466,4 тис. грн, виплата допомоги – 112,5 тис. грн, придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 1875,90 тис. грн, капітальне будівництво (придбання інших об’єктів) – 1147,3 реконструкція та реставрація – 1576,8 тис. грн.,

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

         По загальному фонду проведено видатків на суму 15356,0 тис. грн, що становить 97,4 відсотки до уточненого плану на рік (15750,7 тис. грн.).

 

КПКВК 0100 «Державне управління»

 

На утримання органів місцевого самоврядування по загальному фонду бюджету на 2017 рік передбачено 1980,2 тис. грн, проведено видатків в сумі 1925,9 тис. грн, або 97,2 відсотка до уточненого плану на рік. В основному кошти використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1741,4 тис. грн, що становить 90,4 відсотків до загального обсягу проведених видатків, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 72,7 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 43,8 тис. грн, плату комунальних послуг та енергоносіїв – 65,9 тис. грн, інші поточні видатки – 1,9 тис. грн.

По органах місцевого самоврядування дебіторська заборгованість складає - 5,4 тис.грн (передплата періодичних видань), кредиторська заборгованість на кінець 2017 року відсутня.

 

 

КПКВК 1000 «Освіта»

 

Впродовж бюджетного року по освіті освоєно 9799,0 тис. грн, або 97,3 відсотка до уточнених призначень (10066,1 тис. грн). В основному кошти використані на оплату праці з нарахуваннями – 8249,4 тис. грн (або 84,2 відсотка до загального обсягу видатків), на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 183,6 тис. грн, продуктів харчування – 342,2 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 160,6 тис. грн, плату комунальних послуг та  енергоносіїв –862,7 тис. грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 0,5 тис. грн.

 Дебіторська заборгованість по галузі «Освіта» станом на 1 січня 2018 року  становить0,77 тис.грн (передплата періодичних видань), кредиторська заборгованість відсутня.

 

КПКВК 2000 «Охорона здоров’я»

 

На охорону здоров’я в 2017 році використано 1155,2 тис. грн, або 96,4 відсотка до уточнених призначень (1199,0 тис. грн). В основному кошти використані на оплату праці з нарахуваннями – 1025,3 тис. грн або 88,7 відсотка до загального обсягу видатків, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 9,7 тис. грн, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, пільгові рецепти – 17,3 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 26,7 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 76,2 тис. грн.

Дебіторська і кредиторська заборгованість на кінець 2017 року відсутня.

 

 

 

КПКВК 3200 «Соціальний захист ветеранів війни та праці»

 

Видатки по КПКВК 3240 “Організація та проведення громадських робіт» за 2017 рік склали 24,5 тис. грн, при уточненому плані на рік 24,5 тис. грн, що складає 100 відсотка .

 

КПКВК 3400 «Інші видатки на соціальний захист населення»

Видатки на соціальний захист населення (допомога на поховання) за 2017 рік склали 112,5 тис. грн, при уточненому плані на рік 112,5 тис. грн, що складає 100 відсотка .

 

КПКВК 4000 «Культура і мистецтво»

 

По культурі протягом року використано 803,0 тис. грн або 98,6 відсотка до уточнених призначень (814,2 тис. грн). В основному кошти використані на оплату праці з нарахуваннями – 776,0 тис. грн, (або 96,6 відсотка до загального обсягу проведених видатків), на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 11,8 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) – 1,9 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13,3 тис. грн.

Дебіторська і  кредиторська  заборгованість по галузі «Культура» станом на 1 січня 2018 року  відсутня.

 

 

КПКВК 7700 «Інші природоохоронні заходи»

 

При уточненому плані за видатками даної програми в сумі 18,5 тис. грн, фактично профінансовано 18,4 тис,грн.

 

КПКВК 6600  «Транспорт, дорожнє господарство, звязок, телекомунікації та інформатика»

При уточненому плані за видатками „Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика” в сумі 37,4 тис. грн, фактично профінансовано 37,0 тис. грн.

 

 

КПКВК 8000 «Видатки, не віднесені до основних груп»

 

По видатках, не віднесених до основних груп касові видатки становлять 1466,4тис.грн (міжбюджетні трансферти по медичній субвенції) при уточненому плані на рік 1466,4 тис. грн або 100 відсотка.

 

 
Спеціальний фонд

 

По спеціальному фонду за 2017 рік проведено видатків в сумі 4876,1 тис. грн, при уточненому плані кошторисних призначень з урахуванням змін на рік 5001,2 тис. грн, що становить 97,4 відсотка. З них кошти субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ-1910,7 тис.грн.

У 2017 році по  КПКВК 1020 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» були проведені видатки в сумі 2291,6 тис. грн, з них 360,6 тис. грн (субвенція на розвиток інфраструктури) на капітальний ремонт теплотраси та системи опалення Блажівського НВК "СЗШ І-ІІІ" ДНЗ, 92,0 тис. грн (субвенція на розвиток інфраструктури - 53,0 тис. грн, кошти місцевого бюджету - 36,0  тис.грн) - капітальний ремонт паливної системи із заміною твердопаливного котла Звірської ЗСШ І-ІІ ст, а 1839,0 тис.грн  для придбання шкільного автобуса.

По КПКВК 2120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» проведені видатки на суму 35,7 тис.грн, для придбання медичного обладнання.

По КПКВК 6430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» проводилась оплата за послуги топографічного знімання у масштабі території с.Блажів (для розробки генплану) на суму 50,0 тис. грн.

По КПКВК 7310 «Проведення заходів із землеустрою» використано 59,9 тис. грн на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж населеного пункту с.Чуква.

По КПКВК 7700 «Інші природоохоронні заходи» було використано 38,4 тис.грн. для виготовлення проектно кошторисної документації для  капітального ремонту по захисту від підтоплення паводковими водами  р.Волянка с.Блажів.

Також по КПКВК 9110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» був виконаний капітальний ремонт по захисту від підтоплення паводковими водами  р.Волянка с.Блажів в сумі 656,3 тис.грн (кошти обласної субвенції) та поточний ремонт для поліпшення стану та благоустрою ставка в с.Воля-Блажівська 157,1 тис.грн  (кошти обласної субвенції).

 

В 2017 році за видатками спеціального фонду по КПКВК 6300 „Будівництво” при уточненому плані 1617,1 тис. грн фактично профінансовано 1576,8 тис. грн проведено наступні видатки на:

- реконструкція навчальних закладів на суму 1363,1 тис. грн, з них : реконструкція даху та заміна вікон в Чукв’янській СЗШ І-ІІІ ст. - 1245,5 тис. грн,                            (субвенція на розвиток інфраструктури) та реконструкція частини приміщення будівлі Блажівського НВК під санвузли) – 117,6 тис. грн. (субвенція з обласного бюджету-60,0 тис. грн, та кошти місцевого бюджету-57,6 тис. грн)

- реконструкція даху ФАПу в с.Воля Блажівська  – 213,7 тис. грн. (субвенція на розвиток інфраструктури).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року відсутня.

 

 

 

 

 

V. Фінансування

 

Впродовж 2017 року по зведеному бюджету спрямовано вільні залишки бюджетних коштів, що утворилися на 01.01.2017  в сумі 657,1 тис. грн. (медична субвенція -248,5 тис.грн, освітньої субвенції - 27,2 тис.грн, та кошти місцевого бюджету - 381,4 тис. грн), в тому числі:

  • на оплату заробітної плати з нарахуваннями – 280,0 тис. грн;
  • на капітальні видатки – 96,0 тис. грн;
  • на інші – 35,0 тис. грн.

 

 

              За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету за 2017 рік   спрямовано 640,4 тис. грн, в тому числі:

  • на заробітну плату з нарахуваннями – 226,6 тис. грн;
  • на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 110,0 тис. грн;
  • капітальні видатки – 125,6 тис. грн;
  • інші видатки – 178,2 тис. грн.

 

 

VІ. Міжбюджетні трансферти

 

За 2017 рік по загальному та спеціальному фондах бюджету району повернуто кошти невикористаних субвенцій, отриманих з державного, обласного бюджетів в сумі 41445,09 грн. З них 37941,4 грн було повернуто до державного бюджету субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ.

Впродовж 2017 року по  бюджету Чукв’янської сільської ради для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, оплати медикаментів, харчування, комунальних послуг та енергоносіїв позики за рахунок коштів Єдиного казначейського рахунку не отримувались.

 

VII.Мережа, штати та контингенти бюджетних установ

 

Чисельність працівників по органах місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів сільського бюджету станом на 01.01.2018 становить 22 одиниці. Кількість фактично зайнятих посад на 01.01.2018  становить 15,5 одиниць. Станом на 01.01.2018  є 6,5 вакантних посади.

Станом на 01.01.2018  зменшилась кількість ставок по галузі «Освіта» в порівнянні з кількістю ставок на початок року, у зв’язку зі зменшенням кількості годин.

На 01.01.2018  штатна чисельність по галузі «Охорона здоров’я» становила 16,0 одиниць, що є менше  у порівнянні із штатною чисельністю на 01.01.2017  на 0,5 одиниць. Це пояснюється скороченням 0,25 штатної одиниці молодшої медсестри та 0,25 штатної одиниці лікаря терапевта.

 

Сільський голова                                                         В.В.Янів

В.о.головного бухгалтера                                           О.Т.Більо

Веб-сайти для громад України - GROMADA.ORG.UA Веб-сайти для районних державних адміністрацій України - RDA.ORG.UA Веб-сайти для районних рад України - RAYRADA.ORG.UA Веб-сайти для відділів освіти та освітніх закладів - OSV.ORG.UA Розробка офіційних сайтів державним організаціям


офіційні сайти «під ключ»
для органів державної влади

Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано